Contact

ພວກເຮົາທີມງານ ມີຢູ່ເດີ ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານຂໍ້ມູນດີຈິຕອນເພື່ອໃຫ້ທ່ານສະດວກໃນການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ຖ້າທ່ານຍາກສົ່ງຂ່າວຫາພວກເຮົາສາມາດປະກອບແບບຟອມແລ້ວສົ່ງຫາພວກເຮົາດ້ວຍເສັ້ນທາງການການພົວພັນດັ່ງນີ້: 
[email protected] ຫຼື Tel&Whatapp: +562022239920

[contact-form-7 id=”1391″ title=”Mayosis Main Contact form”]
ໝາຍເຫດ: ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂດເວລາ, ທີມງານສະໜັບສະໜູນ ຂອງພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບທ່ານ. 

ຖ້າທ່ານໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນອອກແບບທີ່ໜ້າງາມ ແລະ ຕ້ອງການເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມພວກເຮົາຍິນດີຊ່ວຍທ່ານ ນີ້ແມ່ນທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງພວກເຮົາ [email protected]ພວກເຮົາຍິນທຸກເວລາ!