ລະບົບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂຽນ

300.000

Sold By: M I U D E R ມີ ຢູ່ ເດີ
ຂາຍໂດຍ : M I U D E R ມີ ຢູ່ ເດີ Category: Tags: , ,

Description

ເປັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນກ່ຽວກັບລະບົບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ສ້າງຈາກພາສາ PHP+MySQL ໃນໂປຣເຈັກປະກອບມີ:
1, ຟາຍທີ່ເປັນMicrosoftword
2. ບົດ Power point
ມາມາດເອົາໄປດັດແປງເປັນຂອງຕົນເອງໄດ້ເລີຍ ເໜາະສົມກັບ: ຜູ້ຕ້ອງການສຶກສາ , ຜູ້ທີ່ກຳລັງຂຽນບົດ ເພື່ອປະພຫຍັດເວລາໃນການຫາແນວທາງການຂຽນບົດ

General Inquiries

There are no inquiries yet.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)